Muhammed Mimi Efendi


Evliya Çelebi Seyahatnamesi‘nde Nalıncı Baba’dan şöyle söz eder:

Nalıncı Baba’nın asıl adı, Muhammed Mimi Efendi’dir, Bergamalı‘dır.

Unkapanı Araplar Camii karşısında bir dükkanda nalıncılık yapar.

Ölümünden sonra da bu dükkan, nalıncılık işinden başka bir iş kullanılamaz.

Abdi Çelebi, hayatında eline keser almadığı halde bu dükkana girince nasıl olduğunu...